برترین فایل ترجمه مقاله تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود

سخن روز: تقریبا یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل می دهد
با سلام حضور شما هموطن عزیز.دنیایی از مقالات و تحقیقات در سایت ما موجود است که شما به صفحه اختصاصی ترجمه مقاله تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود وارد شده اید.
امیدواریم محصول دانلودی رضایت کامل شما عزیزان را فراهم آورد


تأثیرگذاری بر ریشه ها و شاخه های سویا در طی سرد شدن تاریکی باعث میشود که ماهیت و میزان توقف فتوسنتز مشخص شود کلیدواژه ها چرخۀکلوین، تحمل سرما ، فروکتوز1،6 بیزفسفاتاز ،فتوسنتز، سویا چکیده کمک نسبی دمای پایین خاک و هوا به توقف کلی فتوسنتز در سویا هنوز مشخص نیست مکانیسم های درگیر در توقف فتوسنتز در اثر سرمای تاریکی بیشتر درژنوتیپ سویای حساس (PAN80


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-14 02:24