طرح كارآفرینی پرورش كرم ابریشم

سخن روز: بینی انسان قادر به تشخیص ۱۰۰۰۰ نوع بوی مختلف است
محصول دانلودی: طرح كارآفرینی پرورش كرم ابریشم
به صفحه دانلود فایل : طرح كارآفرینی پرورش كرم ابریشم خوش آمدید
مشاهده توضیحات کامل در لینک پایین


طرح كارآفرینی پرورش كرم ابریشـم با ظرفیت 400 جعبه در یك دوره خـلاصــه طــرح موضوع طرح پرورش كرم ابریشـم ظرفیت 400 جعبه در یك دوره محل اجرای طرح قابل اجرا در استانهای نیمه شمالی و مناطق مركزی كشور سرمایه گذاری كـل 3912 میلیون ریال سهم آوردة متقاضی 392 میلیون ریال سهم تسهیلات 820 میلیون ری


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-14 02:06