دانلود فایل ( بررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران)

سخن روز: بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است
با سلام حضور شما هموطن عزیز.دنیایی از مقالات و تحقیقات در سایت ما موجود است که شما به صفحه اختصاصی بررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران وارد شده اید.
امیدواریم محصول دانلودی رضایت کامل شما عزیزان را فراهم آورد


تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة كسانی بودند كه مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود به واسطة جنبشهای فكری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود در اصل یكصد و هفتاد و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصی


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-14 01:07