فایل ترجمه مقاله isi مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای

سخن روز: گریه در کاهش و جلوگیری از بیماریهای مرتبط با استرس موثر میباشد.
به گسترده ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل ترجمه مقاله isi مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مروری مختصر بر تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک در پوسته های استوانه ای چکیده این مقاله به تجزیه و تحلیل خزش، ثبات ویسکو الاستیک پوسته استوانه ای تحت فشار محوری پرداخته است خواص مکانیکی مواد توسط معادلات ساختاری براساس نظریه ویسکوالاستیک خطی از نظر پیچیدگی اپراتورهای جدایی ناپذیر پرداخته است راه حل تحلیلی تقریبی برای این مشکل توسط استفاده از روش


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-14 00:26