برترین فایل مقاله هدایت حرارت غیرفوریه ای در یک استوانه توپر تحت پالس گرمایی مستطیلی

سخن روز: مدت زمان خواندن ذکر رکوع نیز باعث تقویت عضلات صورت و گردن ساق پا و رانها می شود
اینک شما با جستجوی (مقاله هدایت حرارت غیرفوریه ای در یک استوانه توپر تحت پالس گرمایی مستطیلی) وارد صفحه فروش فایل دانلودی :مقاله هدایت حرارت غیرفوریه ای در یک استوانه توپر تحت پالس گرمایی مستطیلی: شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

در این مقاله هدایت حرارت غیر فوریه ای در یک استوانه توپر، تحت شار حرارتی دلخواه زمانی ، موردمطالعه قرار گرفته و توزیع دما محاسبه شده است برای حل مسئله از روش تفکیک متغیرها و تئوری دوهامل استفاده می شود


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-13 22:41